do biegu głównego (04-08-2019) pozostało:

Biegi główne na dystansach: 15km, maraton

Biegi główne prowadzą po ścieżce rowerowo - biegowej wokół urokliwie położonego jeziora Trzesiecko. Nawierzchnia trasy utwardzona, płaska o charakterze crossowym pozwalająca na szybkie bieganie.

WIĘCEJ →

Aktualności

Szczecinecki weekend biegowy

REGULAMIN V SZCZECINECKI WEEKEND BIEGOWY

REGULAMIN

V SZCZECINECKI  WEEKEND  BIEGOWY

 

CEL  IMPREZY

§1

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Sportowo- turystyczna promocja Miasta Szczecinek.
 3. Promocja województwa zachodniopomorskiego, jego walorów turystycznych i zdrowotnych

      oraz przyrodniczych.

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczestników.
 2. Integracja społeczności sportowej, wzmacnianie więzi społecznych poprzez rywalizację sportową.

ORGANIZATOR

§2

 1. Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecinek, ul. Wiatraczna 5, 78-400 Szczecinek, tel. 796690988 lub 664085785, e-mail: mklszczecinek@wp.pl
 2. Współorganizator - Miasto Szczecinek.

BIURO  ZAWODÓW,  INFORMACJA

§3

 1. Biuro zawodów przy OSiR w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek, otwarte w dniu w  3 sierpień 2019 r. od godz. 09:00 do 13:00, w dniu 4 sierpień 2019 r. od godz. 7:00 do 15:00.
 2. 2. Informacje na temat zawodów udzielane są przez OSiR w Szczecinku telefonicznie :                94 37 210 91, fax. 94 37 434 02 lub pod adresem  osir@osir.szczecinek.pl oraz mklszczecinek@wp.pl

 

HARMONOGRAM, TERMIN I MIEJSCE

§4

Dnia  3 sierpień 2019 roku:

godz. 09:00       Otwarcie biura zawodów,  wydawanie pakietów startowych dla zawodników, mieszkających w Szczecinku i przyjezdnych.

godz. 09:00       Rozpoczęcie biegu parkrun Szczecinek. Trasa w całości na terenie Parku Miejskiego. Start i meta biegu umiejscowione są na początku alejki parkowej przy wejściu głównym na Stadion Miejski im. Kazimierza Czesława Lisa, ul. Piłsudskiego 3. Dystans 5km. Regulamin biegu dostępny na http://www.parkrun.pl/szczecinek - wymagana wcześniejsza rejestracja w systemie parkrun.

godz. 10:00       Rozpoczęcie marszu Nordic Walking. Dystans ok. 7 km. Rejestracja na podstawie kart startowych pobranych bezpośrednio przed marszem. Regulamin dostępny na http://www.rozbiegany.szczecinek.pl

godz. 11:00       Biegi dziecięce i młodzieżowe z podziałem na grupy wiekowe zorganizowane na trasie parkrun Szczecinek w Parku Miejskim, regulamin dostępny na http://www.rozbiegany.szczecinek.pl

godz.  13:00      Zamknięcie biura zawodów.

godz. 18:00       Pasta party, losowanie nagród ( dla uczestników parkrun i marszu Nordic Walking )

Dnia  4 sierpień 2019 roku:

Start i meta maratonu oraz biegu na 15km na płycie Stadionu Miejskiego im. Kazimierza Czesława Lisa.

godz. 07:00       Otwarcie biura zawodów,  wydawanie pakietów startowych dla zawodników przyjezdnych.

godz. 09:00       Rozpoczęcie maratonu, trasa wokół jeziora Trzesiecko z wykorzystaniem, istniejącej ścieżki rowerowo-biegowej, trzy okrążenia jeziora, limit czasowy 5h

i biegu 15 km - start razem z maratonem, jedno okrążenie jeziora, limit czasowy 2,5 h.

godz. 12:00       Rozpoczęcie dekoracji, wręczanie nagród za ukończony bieg na 15 km.

godz. 14:00       Dekoracja, wręczenie nagród uczestnikom maratonu, losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników biegu na 15 km i maratonu, którzy zmieścili się w przewidzianych 2,5h oraz 5h limitach czasowych, zakończenie imprezy.

 

 

TRASA

§5

 1. Trasa biegowa maratonu i biegu na 15 km pokrywa się w całości ze ścieżką rowerowo-pieszą, która przebiega wzdłuż brzegu jeziora Trzesiecko. Nawierzchnia typowo crossowa, utwardzona (część trasy – około 1500 m polbruk), płaska pozwalająca na szybkie bieganie, nie atestowana, ale z profesjonalnym pomiarem czasu (chipy). Większa część trasy jest zacieniona z bezpośrednim dostępem do jeziora. Za ukończony bieg rozumie się przebiegnięcie 1 okrążenia jeziora dla biegu na 15 km, dla maratonu 3 okrążeń jeziora. Na każdym okrążeniu będą minimum po dwa punkty odżywiania, odświeżania i dwa zraszacze wodne. Przy punktach odświeżania lub w pobliżu będą znajdowały się kabiny WC. Na starcie oraz mecie będzie znajdował się punkt medyczny oraz masażu. Punkt masażu będzie dostępny priorytetowo dla zawodników maratonu przy każdym okrążeniu trasy i po ukończonym biegu. Każdy kilometr trasy zostanie oznaczony w widocznym miejscu.
 2. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie oznaczało dyskwalifikację. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Organizator zapewnia na trasie biegu w punktach odżywiania wodę, napoje izotoniczne i banany. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni, toalet i natrysków.
 4. Organizator zabrania wyrzucania kubeczków jednorazowych, opakowań po żelach oraz pozostałych śmieci na trasie biegu w innych miejscach niż przy punktach nawadniania lub do tego przeznaczonych pod groźbą dyskwalifikacji.

KLASYFIKACJA I NAGRODY PIENIĘŻNE

§6

 Maraton w klasyfikacji generalnej dla kobiet i mężczyzn.

I – 400 zł                                                                                                                  

II – 300 zł                                       

III – 200 zł        

     Maraton w kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn. Zawodnicy,  którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.

K1 – 18-29                                      M1 – 18-29                                     I – 200 zł           

K2 – 30-39                                      M2 – 30-39                                     II – 180 zł

K3 – 40-49                                      M3 – 40-49                                      III – 160 zł

K4 – 50-59                                      M4 – 50-59

K5 – 60-69                                      M5 – 60-69

K6 – 70 lat i więcej                       M6 – 70 lat i więcej

Bieg na 15km w klasyfikacji generalnej dla kobiet i mężczyzn.

I – 160 zł                                        

II – 140 zł                                       

III – 120 zł                       

15km w kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn. Zawodnicy,  którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.

K1 – 18-29                                      M1 – 18-29                                     I – 120 zł

K2 – 30-39                                      M2 – 30-39                                     II – 100 zł

K3 – 40-49                                      M3 – 40-49                                     III – 80 zł

K4 – 50-59                                      M4 – 50-59

K5 – 60-69                                      M5 – 60-69

K6 – 70 lat i więcej                       M6 – 70 lat i więcej      

 Specjalne statuetki  dla mieszkańców Miasta i Gminy Szczecinek  za zajęcie pierwszych trzech miejsc w biegu na 15km i w maratonie, w kategorii mężczyzn i kobiet. Dekoracje zawodników biorących udział w biegu na 15 km odbędą się zaraz po jego zakończeniu, a podczas trwania maratonu.

Nagrody rzeczowe lub finansowe po stronie sponsora do wylosowania wśród wszystkich uczestników maratonu którzy zmieścili się w przewidzianym 5h limicie czasowym oraz biegu na 15 km zostaną wylosowane po zakończeniu dekoracji uczestników maratonu. Aby odebrać nagrodę wylosowana osoba musi odpowiedzieć na pytanie spikera oraz odebrać nagrodę osobiście co oznacza, że w trakcie losowania musi być obecna.

 

DEPOZYT

§7

 1. Przechowalnia odzieży w dniu 04.08.2019 będzie znajdowała się w miejscu wskazanym
  w biurze zawodów i będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków ( dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji ). Przechowalnia będzie czynna od godz. 07:00 do godz. 15:00. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy o wysokiej wartości.

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

§8

 1. Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie do 21 lipca 2019 roku na stronie www.szczecinek.biegnijmy.pl

 

 1. Biegaczom, którzy dokonają rejestracji w dniu zawodów organizator nie gwarantuje pakietów startowych.
 2. Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących.
 3. Od zgłaszających się do biegu w pierwszym terminie zapisów na 15 km pobierana będzie opłata startowa w wysokości 50 zł, dla zawodników biorących udział w maratonie 80 zł. Pierwszy termin zapisów trwa do 9 czerwiec 2019 roku.
 4. Od zgłaszających się do biegu w drugim terminie zapisów na 15 km pobierana będzie opłata startowa w wysokości 60 zł, dla zawodników biorących udział w maratonie 100 zł. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 21 lipca 2019 roku. Drugi termin zapisów trwa od dnia 9 czerwiec do 21 lipca 2019 roku.
 5. Opłata startowa i zgłoszenie w dniach 03-04.08.2019r. jest możliwe w godzinach otwarcia biura zawodów. W dniu 04.08.2019r maksymalnie do godz. 08:30. Od uczestników biegu na 15km pobierana będzie opłata startowa w wysokości 70 zł od uczestników maratonu 110 zł.
 6. Opłatę startową należy wpłacić na konto Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego Szczecinek: 07 8935 0009 1300 4640 2000 0010 w ciągu 7 dni od daty zapisania na bieg. W tytule przelewu bankowego należy wpisać „SWB 15km” lub „SWB maraton” oraz imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.
 7. Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  i uregulowanie opłaty startowej w ciągu 7 dni od daty zapisania. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. Przekazanie pakietu startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie, ani wymianie na pieniądze.
 8. Na żądanie uczestnika (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) organizator wystawi rachunek w ciągu 14 dni od daty zaksięgowania przelewu na koncie. Rachunek zostanie wystawiony na podmiot/osobę wpłacającą. Chęć otrzymania rachunku prosimy potwierdzać przy internetowej rejestracji.
 9. Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zawodnik odbierający nagrodę, powinien posiadać: dokument tożsamości, PESEL oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
 10. Prawo startu w biegu na 15km i maratonie mają osoby, które do dnia oraz w dniu 4 sierpień 2019 roku mają ukończone 18 lat.
 11. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu na 15 km oraz w maratonie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 03.08.2019 między godziną 09:00-13:00 lub w dniu 04.08.2019 w godzinach 07:00-8:30. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dokument tożsamości. Warunkiem dopuszczenia do biegu i wydania pakietu startowego będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do wzięcia udziału w imprezie sportowej. Zawodnik dokonując rejestracji i wpłacając opłatę startową potwierdza, że:

- przyjmuje warunki Regulaminu,

- stan zdrowia uczestnika nie zagraża jego życiu,

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora

 1. Uczestnicy biegu muszą mieć świadomość charakteru imprezy sportowej, wymagającej wysiłku fizycznego i  wcześniejszego przygotowania do jego poniesienia. Dobry stan zdrowia to warunek uczestnictwa w biegu. Do obowiązku uczestnika należy  przeprowadzenie badań lekarskich i złożenie organizatorowie pisemnego  oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu. Uczestnik biegu startuje w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.
 2. Organizator posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

PAKIETY  STARTOWE

§9

 1. Zawodnicy, którzy dokonają opłaty startowej w terminie do 21.07.2019, otrzymają pakiet startowy. Nie gwarantujemy pakietów startowych dla osób, które dokonają opłaty lub zapiszą się w dniach 03-04.08.2019.
 2. Pakiet startowy dla uczestnika biegu na 15km zawiera: pamiątkową koszulkę, okolicznościowy medal ( jeśli ukończy bieg ), wodę, żel energetyczny, talony na pasta party, posiłek regeneracyjny po biegu, napój chłodzący.
 3. Pakiet startowy dla uczestnika maratonu zawiera: pamiątkową koszulkę, okolicznościowy medal ( jeśli ukończy bieg ), wodę, 2x żel energetyczny, talony na pasta party, posiłek regeneracyjny po biegu, napój chłodzący.

OCHRONA    DANYCH  OSOBOWYCH

§10

 1. Dane osobowe uczestników biegu na 15km oraz maratonu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2015.2135 z póź.zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu na 15 km oraz maratonie. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie o danych osobowych (t.j.Dz.U. 2015.2135 z póź.zm.).
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie o danych osobowych (t.j.Dz.U. 2015.2135 z póź.zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane w widocznym miejscu z przodu. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (części lub w całości ).
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

3.Decyzje lekarzy, dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne
 i nieodwołalne.

 1. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu. Adresy @ podane podczas rejestracji mogą zostać wykorzystane do przesyłania informacji (reklam) dotyczących organizowanych imprez sportowych w Szczecinku.
 2. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Szczecinek,  dnia 26 kwiecień 2019r.

Dyrektor

Szczecineckiego Weekendu Biegowego

Krzysztof Marczyński

 

ORGANIZATOR

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY